Trưởng Công an xã gần dân, bám bản

 Với phương châm gần dân, sát dân, thời gian qua đồng chí Tòng Văn Trọng, Trưởng công an xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La tại bản Chiềng Yên luôn có mặt tại tại cơ sở, giúp dân lao động sản xuất, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con… đã tạo nên không khí cởi mở, gần gũi, giúp cho công tác tuyên truyền, vận động của anh và Ban Công an xã đạt hiệu quả cao hơn, người dân hiểu và chấp hành tốt hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

1

Trưởng Công an xã Tòng Văn Trọng cùng lực lượng Công an viên rà soát, nắm tình hình ANTT trên địa bàn

Với 8 bản, 1221 hộ, xã Chiềng Cọ có 1 bản được thành phố Sơn La chọn triển khai cuộc vận động toàn dân tham gia chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT. Do vậy, trong thời gian qua, đồng chí Tòng Văn Trọng cùng lực lượng Công an viên đã tiến hành rà soát, nắm tình hình ANTT trên địa bàn, đồng thời triển khai công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm. Qua 10 năm, anh đã phối hợp với lực lượng Công an thành phố Sơn La và cấp ủy chính quyền địa phương xử lý trên 50 vụ, trên 120 đối tượng, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. Anh chia sẻ “Với chức năng nhiệm vụ được giao, bản thân tôi cũng như các đồng chí Công an viên thường xuyên xuống địa bàn nắm bắt tình hình ANTT, triển khai tốt nhiệm vụ đặc biệt là trong đấu tranh phòng chống ma túy, trộm cắp tài sản. Từ
đó giúp nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác, có tinh thần đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ bình yên trên địa bàn”.

Nhờ những việc làm cụ thể bằng chính tấm lòng và sự chân thành của anh đã củng cố niềm tin cho bà con nhân dân, tạo nên hình ảnh đẹp về người cán bộ Công an cơ sở trong lòng nhân dân./.

2

Một buổi lao động sản xuất cùng bà con nhân dân của đồng chí Trưởng Công an xã Tòng Văn Trọng và lực lượng Công an viên

Trung Hiếu

Top