Thủ tục: Cấp Đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT tại Công an huyện, Thành phố

 1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong những trường hợp bị hư hỏng, sai thông tin, có thay đổi nội dung thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc hết thời hạn sử dụng đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp trước đó nộp hồ sơ tại cơ quan Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an cấp huyện vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì thụ lý giải quyết và cấp Giấy biên nhận hồ sơ; nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, đồng thời cấp Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm hành chính công huyện/TP

 3. Thành phần số lượng hồ sơ:

3.1. Thành phần

– Văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP) gửi cơ quan Công an có thẩm quyền;

– Bản sao hợp lệ các tài liệu chứng minh sự thay đổi của các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (nếu có);

– Tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP trong trường hợp thay đổi người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh;

– Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp.

3.2. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 03: (Tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP). Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

3.3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 4. Lệ phí: 300.000đ/ lần

 5. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc

 6. Đối tuợng thực hiện thủ tục hành chính:

Các cơ sở kinh doanh cung ứng dịch vụ sử dụng súng bắn sơn, kinh doanh dịch vụ karaoke, kinh doanh dịch vụ xoa bóp, kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, kinh doanh khí, Các cơ sở kinh doanh không phải là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú và kinh doanh dịch vụ in, Các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của cơ quan, tổ chức cấp huyện.

 7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện/TP.

 8. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an huyện/TP.

 9. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm hành chính công huyện/TP

 10. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

 11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

Nghị định 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016, Quy định điệu kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

– Thông tư 42/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017, Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

– Thông tư số 218/2016/TT-BTC, ngày 10/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

 12. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Tùy theo từng nội dung thay đổi và đối với từng ngành, nghề đầu tư kinh doanh, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định lần lượt tại các Điều 7, 9 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP./.

Top