Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; Quản lý vũ khí vật liệu nổ và CCHT; Đăng ký, quản lý con dấu

 

Quyết định số 353/QĐ-CAT-PV01 công bố trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Sơn La các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; Quản lý vũ khí vật liệu nổ và CCHT; Đăng ký, quản lý con dấu

 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về                            ANTT; Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Đăng ký, quản lý con dấu   

 

I. QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ

1. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT tại Công an tỉnh

2. Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT tại Công an tỉnh

3. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT tại Công an tỉnh

Tải về mẫu số 02  Tải về mẫu số 02b  Tải về mẫu số 03

 

II. QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

1. Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh

2. Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh

3. Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh

4. Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh

5. Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao tại Công an tỉnh

6. Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh

7. Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh

8. Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh

9.  Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh

10. Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh

11. Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí tại Công an tỉnh

12. Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí tại Công an tỉnh

13. Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Công an tỉnh

14. Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh

15. Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh

16. Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh

17. Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh

18. Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

19. Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

20. Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

21. Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

22. Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

23. Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

24. Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

25. Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

26. Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

27. Cấp Giấy phép trang bị, Giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh

28. Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh

29. Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Công an tỉnh

30. Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

31. Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

32. Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

33. Cấp, cấp đổi chứng chỉ Quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

34. Cấp lại chứng chỉ Quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

35. Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn

III. ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CON DẤU

1. Cấp đăng ký mẫu con dấu mới tại Công an tỉnh

2. Đăng ký lại mẫu con dấu tại Công an tỉnh

3. Đăng ký thêm con dấu tại Công an tỉnh

4. Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu tại Công an tỉnh

5. Đăng ký dấu nổi – dấu thu nhỏ – dấu xi tại Công an tỉnh

Top