Tỉnh Sơn La sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ và phòng, chống khủng bố tỉnh năm 2018

Thực hiện Chỉ thị số 19 của BTV tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh năm 2018. Ban chỉ đạo tỉnh và các lực lượng, các cơ quan, ban ngành đã tập trung chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ cuộc diễn tập.

Đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Các thành viên Ban chỉ đạo, các tổ giúp việc Ban chỉ đạo, các sở, ban, ngành liên quan đã bám sát nhiệm vụ, triển khai công tác chuẩn bị, tập luyện theo kế hoạch đề ra. Đã tiến hành khảo sát, kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, thao trường phục vụ diễn tập như: Sở Chỉ huy diễn tập, thao trường thực binh bắn đạn… Các hội nghị, tình huống, phương án tác chiến của các sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang tỉnh cũng được triển khai luyện tập theo thời gian đã định.

Để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh năm 2018 được diễn ra thành công, thời gian tới các sở, ban, ngành sẽ tập trung triển khai nghiêm túc công tác luyện tập; hoàn chỉnh bố trí thiết bị và bảo đảm cơ sở vật chất tại các khu vực diễn tập, nhất là thi công hoàn chỉnh các công trình phục vụ diễn tập đúng thời gian; tổ chức luyện tập cho các lực lượng bảo đảm hiệu quả, chất lượng./.

                                                                             Trung Hiếu

Top