Quản lý xuất, nhập cảnh cấp tỉnh

I. Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài tại Công an tỉnh Sơn La

II. Cấp hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh Sơn La

III. Cấp lại hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh Sơn La

IV. Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh Sơn La

V. Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an tỉnh Sơn La

VI. Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam tại Công an tỉnh Sơn La

VII. Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho cán bộ, công nhân, viên chức Việt Nam tại Công an tỉnh Sơn La

VIII. Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng Giấy thông hành biên giới tại Công an tỉnh Sơn La

IX. Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Công an tỉnh Sơn La

X. Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Sơn La

XI. Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Sơn La

XII. Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Sơn La

XIII. Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Sơn La

XIV. Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Sơn La

XV. Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Sơn La

XVI. Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an tỉnh Sơn La

XVII. Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Công an tỉnh Sơn La

XVIII. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Sơn La

 

Top