Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an tỉnh Sơn La

  1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

b) ) Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp biển số xe tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La; số 51 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

– Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra giấy tờ của chủ xe; Kiểm tra thực tế xe; Kiểm tra hồ sơ đăng ký xe và cấp biển số xe. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe; kiểm tra, đối chiếu giấy tờ của chủ xe, giấy khai đăng ký xe với các giấy tờ của xe (chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, lệ phí trước bạ và chứng từ nguồn gốc xe) theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đăng ký xe chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy định: Cấp giấy hẹn cho chủ xe; thu lệ phí đăng ký xe; trả biển số xe.

       c) Bước 3: Thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe.

      2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh; Số 51 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (ngày lễ, tết nghỉ).

      3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ:

+ Giấy khai đăng ký xe (Mẫu số 02). Tải về mẫu số 02

+ Chứng từ lệ phí trước bạ.

+ Giấy khai sang tên, di chuyển xe.

+ Phiếu sang tên di chuyển kèm theo chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và hồ sơ gốc của xe.

+ Giấy tờ của chủ xe.

– Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

       4. Thời hạn giải quyết: Cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ; Giấy chứng nhận đăng ký xe thì thời hạn hoàn thành thủ tục không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

       5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Xe đã đăng ký từ tỉnh khác chuyển đến cho chủ xe tại địa phương.

       6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La.

      7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp biển số xe, giấy chứng nhận đăng ký xe.

      8. Lệ phí: Thu theo Thông tư 127/2013/TT-BTC, ngày 06/9/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

      9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai đăng ký xe (Mẫu số 02). Tải về mẫu số 02

      10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

      11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

– Thông tư số 37/2010/TT-BCA, ngày 12/10/2010 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.

– Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.

– Thông tư 127/2013/TT-BTC, ngày 06/9/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

– Thông tư số 53/2015/TT-BTC, ngày 21/4/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 127/2013/TT-BTC, ngày 06/9/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Top