Thủ tục: TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG CAND TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH

 1. Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào các trường CAND theo quy định.

– Bước 2: Đến đăng ký, nộp hồ sơ tại Công an các huyện, thành phố nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Công an cấp huyện, thành phố kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung các giấy tờ cần thiết.

+ Công an các huyện, thành phố thẩm tra sơ bộ về tiêu chuẩn, điều kiện người đăng ký dự thi; tổng hợp danh sách báo cáo Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.

 + Công an tỉnh tổ chức sơ tuyển, kiểm tra sức khỏe cho người đăng ký dự thi vào các trường CAND; tổng hợp kết quả, tổ chức xét duyệt và lập hồ sơ giao nộp về các trường CAND.

– Bước 3: Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh tiếp nhận phiếu báo điểm, giấy báo trúng tuyển của các trường CAND và chuyển cho Công an cấp huyện, thành phố để gửi phiếu báo điểm, giấy báo trúng tuyển cho thí sinh đăng ký dự thi vào các trường CAND.

Đối với các trường hợp trúng tuyển, Công an cấp huyện, thành phố tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch theo đúng quy định và hoàn thành hồ sơ nhập học chuyển lên Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh làm thủ tục nhập học vào các trường CAND cho thí sinh trúng tuyển.

 2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ

Đối với học viên tuyển mới

a) Đơn xin tình nguyện vào ngành Công an (theo mẫu của Bộ Công an);

b) Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của xã, phường, thị trấn;

c) Bản thẩm tra lý lịch (theo mẫu của Bộ Công an);

d) Giấy chứng nhận sức khỏe (theo quy định của Bộ Công an);

e) Giấy khai sinh;

f) Hộ khẩu thường trú;

g) Học bạ và bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp.

h) Biên bản xét duyệt của Hội đồng tuyển sinh;

i) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

j) Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng hoặc giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn;

k) Phiếu báo điểm thi (giấy chứng nhận kết quả thi);

l) Giấy báo nhập học của trường.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế

a) Quyết định cử cán bộ đi học của Giám đốc Công an tỉnh;

b) Hồ sơ gốc của cán bộ, chiến sĩ;

c) Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng hoặc giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn;

d) Giấy chuyển lương, quân trang;

e) Phiếu báo điểm thi (đối với các cấp học có tổ chức thi tuyển);

f) Giấy báo nhập học của trường;

g) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

h) Học bạ và bằng tốt nghiệp THPT;

Các giấy tờ quy định tại điểm e, f, g, i (đối với học viên tuyển mới) và điểm g, h (đối với cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế) phải nộp bản sao (có chứng thực bản sao từ bản chính) và xuất trình bản chính để đối chiếu khi đến trường nhập học theo quy định tại Điều 14, Thông tư số 15/2016/TT-BCA ngày 16/3/2016 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các trường CAND.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 4. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

 5.Thời hạn giải quyết: Theo thời hạn chung về tuyển sinh vào các trường CAND từng năm.

 6. Cơ quan thực hiện: Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.

Địa chỉ: Số 53, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Số điện thoại: 069.2680.177.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy báo nhập học vào các trường CAND (nếu trúng tuyển).

 8. Lệ phí: Theo quy định lệ phí tuyển sinh từng năm.

 9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

a) Đơn xin tình nguyện vào ngành Công an (theo mẫu của Bộ Công an);

b) Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của xã, phường, thị trấn;

c) Bản thẩm tra lý lịch (theo mẫu của Bộ Công an).

 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về văn bằng, độ tuổi, tiêu chuẩn đạo đức, phẩm chất chính trị, sức khỏe…theo quy định của Bộ Công an về tuyển sinh vào các trường CAND.

 11. Cơ sở pháp lý: Theo quy định của Luật CAND và các văn bản quy định hiện hành của Bộ Công an.

 

Top