Thủ tục: TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN VÀO CÔNG AN NHÂN DÂN

 1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Thông báo công khai chỉ tiêu, đối tượng, tiêu chuẩn, ngành nghề, điều kiện dự tuyển của Công an tỉnh, thành phần hồ sơ cần chuẩn bị.

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại địa điểm theo thông báo của Công an tỉnh.

Bước 3: Công dân tiến hành dự tuyển theo yêu cầu của Công an tỉnh.

Bước 4: Công dân nhận kết quả tạm tuyển hoặc quyết định tuyển dụng sau khi đạt yêu cầu tuyển chọn.

 2. Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Công an.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ

a) Đơn tự nguyện phục vụ lâu dài trong Công an nhân dân;

b) Giấy khai sinh (bản sao có chứng nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc công chứng);

c) Bản lý lịch theo mẫu quy định của Bộ Công an có xác nhận của chính quyền địa phương (xã, phường, thị

trấn nơi cư trú), có ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6cm đóng dấu giáp lai;

d) Bản photo các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật (theo nhu cầu cần tuyển), đồng thời mang theo bản chính để đối chiếu;

đ) Giấy chứng nhận đoàn viên, đảng viên (nếu là đoàn viên, đảng viên);

e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp tỉnh, huyện trở lên cấp; có giá trị 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

g) Các giấy tờ chứng nhận con thương binh, liệt sĩ; con Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động… (nếu có);

h) Nếu là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội nhân dân chuyển ngành, phải có nhận xét cán bộ (về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn…) trong thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

 4. Thời hạn giải quyết

– Trong thời gian 3 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của người dự tuyển, Hội đồng tuyển chọn phải hoàn thiện các thủ tục để trình lãnh đạo có thẩm quyền quyết định tuyển, tạm tuyển hoặc trả lời cho người dự tuyển về lý do không được tuyển.

– Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày công bố kết quả tuyển chọn, thủ trưởng Công an đơn vị có thẩm quyền quyết định tuyển chọn cán bộ phải ra quyết định tạm tuyển hoặc tuyển chọn.

 5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Công an tỉnh.

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.

Địa chỉ: Số 53, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Số điện thoại: 069.2680.177.

 7. Kết quả thực hiện: Quyết định tạm tuyển, Quyết định tuyển dụng.

 8. Lệ phí: Không.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

– Đơn tự nguyện phục vụ lâu dài trong Công an nhân dân (theo mẫu của Bộ Công an);

– Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của chính quyền địa phương;

– Bản thẩm tra lý lịch (theo mẫu của Bộ Công an).

 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về văn bằng, độ tuổi, tiêu chuẩn đạo đức, phẩm chất chính trị, sức khỏe… theo quy định của Bộ Công an về tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân.

 11. Cơ sở pháp lý: Theo quy định của Luật CAND và các văn bản quy định hiện hành của Bộ Công an.

 

 

 

Top