Chính sách và Tổ chức cán bộ

Quyết định số 220/QĐ-CAT-PV11 ngày 16/8/2018 của Giám đốc Công an tỉnh Sơn La về công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ và lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng Công an Sơn La trên trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Sơn La

I. QUI TRÌNH TỔ CHỨC CÁN BỘ

 1. Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân
 2. Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh
 3. Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân

II. QUI TRÌNH CHÍNH SÁCH

 1. Cấp thẻ bảo hiểm y tế
 2. Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế
 3. Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế
 4. Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh Sơn La
 5. Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương
 6. Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương; thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, cán bộ dân chính đảng hoạt động cách mạng ở chiến trường B, C, K  từ 30-4-1975 trở về nước không có thân nhân chủ yếu (vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi hợp pháp) phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc.
 7. Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20-7-1954 đến 30-4-1975, về gia đình từ ngày 31-12-1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân
 8. Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân
 9. Cấp “Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí” cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân
 10. Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an cấp tỉnh
 11. Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ tại Công an cấp tỉnh
 12. Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 tại Công an tỉnh Sơn La
 13. Xét công nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày tại Công an tỉnh Sơn La
 14. Xét công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc tại Công an tỉnh Sơn La
 15. Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an tỉnh Sơn La
 16. Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an tỉnh Sơn La
 17. Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an tỉnh Sơn La
 18. Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an tỉnh Sơn La

 

Tải nội dung về lĩnh vực chính sách    Tải biểu mẫu về lĩnh vực chính sách

Top