Thành phố Sơn La tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 32 hộ gia đình để thực hiện dự án Khu dân cư thương mại suối Nậm La – Lô số 5

Trong hai ngày 29 – 30/10, thành phố Sơn La đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 32 hộ gia đình để thực hiện dự án Khu dân cư thương mại suối Nậm La – Lô số 5.

Các phương tiện tiến hành san lấp mặt bằng khu vực cưỡng chế

Khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư thương mại suối Nậm La – Lô số 5, địa điểm tại bản Lầu, phường Chiềng Lề tổng diện tích 54.873 m2 với 190 hộ nằm trong dự án. Từ năm 2017, Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường Chiềng Lề, cấp ủy, chính quyền bản Lầu và các tổ có liên quan tiến hành tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chấp hành chủ trương, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, đến nay đã có 158 hộ nhận tiền hỗ trợ và bàn giao mặt bằng; mặc dù, thành phố đã tổ chức đối thoại nhiều lần xong 32 hộ còn lại vẫn không đồng ý với các phương án bồi thường, hỗ trợ của thành phố. Ngày 04/10/2019 thành phố đã có quyết định phê duyệt phương án tổ chức thi hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 32 hộ trên, tổng diện tích đất thu hồi 12.176 m2. Quá trình tiến hành cưỡng chế đợt 1 đã được thực hiện cưỡng chế và các lực lượng chức năng thực hiện theo quy định, đảm bảo an toàn./.

Trung Hiếu

Top