Ngày 09/7, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới và triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đồng chủ trì Hội nghị. Tại đầu cầu tỉnh Sơn La, đồng chí Tráng Thị Xuân, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La

          Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy đã huy động được sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên, nhân dân được nâng lên rõ rệt. Hệ thống pháp luật về PCMT ngày càng được hoàn thiện. Công tác PCMT thu được những kết quả tích cực. Công tác điều tra, truy tố và xét xử tội phạm về ma túy được tiến hành kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Tình trạng tái trồng cây có chứa chất ma túy cơ bản được ngăn chặn. Hợp tác quốc tế về công tác này được tăng cường, mở rộng. Những kết quả đó đã góp phần thiết thực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận có nội dung liên quan. Trong đó, tập trung đánh giá những kết quả đạt được và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị; những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy, cai nghiện ma túy và kiến nghị giải pháp khắc phục; phân tích xu hướng tội phạm và tệ nạn ma túy mới với những thủ đoạn, phương thức hoạt động của các loại tội phạm mới để chủ động có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả; tập trung nghiên cứu, quán triệt triển khai Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, đồng thời thảo luận những giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu đề ra./.

                                                                   Trung Hiếu