CHUYÊN ĐỀ 7

TÌNH HÌNH, NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP

GIẢI QUYẾT HOẠT ĐỘNG KHIẾU KIỆN ĐÔNG NGƯỜI, VƯỢT CẤP

  1. Tình hình

Thời gian gần đây, tình hình công dân khiếu kiện (khiếu nại, tố cáo) diễn biến khá phức tạp, có nhiều vụ khiếu kiện kéo dài, đông người, vượt cấp, trong dó có những phần tử quá khích, có người khiếu kiện thuê hoặc xúi giục người khác đi khiếu kiện … gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa bàn, có nhiều công dân khiếu kiện trực tiếp tại các cơ quan của tỉnh, trung ương tại Hà Nội. Bên cạnh số khiếu kiện vượt cấp, chưa tuân thủ pháp luật, có một số đơn kêu oan không chấp nhận nội dung giải quyết của một số cơ quan Nhà nước, đề nghị các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước xem xét lại.

Trong năm 2015, toàn tỉnh Sơn La có 32 vụ khiếu kiện phức tạp (tồn đọng từ những năm trước 23 vụ, phát sinh mới 09 vụ), đã giải quyết ổn định 17 vụ, còn 15 vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài; trong đó có 05 vụ khiếu kiện vượt cấp xuống Trung ương. Trong thời gian tới, tình hình khiếu kiện có thể còn tiếp tục diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch sẽ triệt để lợi dụng xuyên tạc, kích động chống đối nhằm gây mất ổn định chính trị và ANTT.

  1. Hậu quả, tác hại

– Một số vụ khiếu kiện liên quan đến chế độ, chính sách di dân, tái định cư các công trình thủy điện và liên quan đến đất đai, các chế độ chính sách khác tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nếu không được giải quyết kịp thời, thỏa đáng sẽ gây bức xúc trong nhân dân, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch lợi dụng lôi kéo, kích động chống phá, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn. Một số đối tượng đeo bám khiếu kiện dài ngày tại Trung ương dễ bị các phần tử xấu trong tổ chức phản động (Hội dân oan) móc nối, lôi kéo tham gia các hoạt động xâm phạm ANQG.

– Các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp thường gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan Đảng, Nhà nước, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo, dễ bị các thế lực thù địch và phần tử xấu ghi hình, phỏng vấn nhằm bôi nhọ, xuyên tạc, hạ uy tín Đảng và Nhà nước; gây giảm sút niềm tin của nhân dân đối với một số cơ quan Nhà nước có trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

  1. Nguyên nhân

– Do quá trình triển khai, thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội của cơ quan chức năng còn thiếu thống nhất, chưa đồng bộ và bất cập so với tình hình thực tế tại địa phương, đặc biệt là trong thời gian qua việc áp dụng chính sách trong giải tỏa, giải phóng mặt bằng tuyến đường quốc lộ, cùng với đó là việc thực hiện chế độ, chính sách cho dân tái định cư phục vụ việc xây dựng các công trình thuỷ điện chưa được kịp thời, còn chậm, kéo dài, chưa phù hợp với giá thị trường tại thời điểm đền bù; việc xác định lại địa giới hành chính theo Chỉ thị 364/CT còn nhiều vấn đề bất bập.

– Do nhận thức của một số người dân còn hạn chế, chưa hiểu biết về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiều người còn mang nặng tư tưởng cá nhân, đặt quyền lợi cá nhân lên trên lợi ích tập thể. Mặt khác đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào nương rẫy nên khi triển khai thực hiện phân chia lại địa giới hành chính thì một bộ phận nhân dân mất hoặc thiếu đất sản xuất dẫn đến tình trạng tranh chấp, khiếu kiện.

– Do trình độ năng lực của một bộ phận cán bộ cơ sở còn yếu, tinh thần trách nhiệm chưa cao, việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách và thực thi các chính sách kinh tế – xã hội của địa phương còn nhiều thiếu sót, chưa hợp lý, chưa thực sự quan tâm đến những thắc mắc, kiến nghị của quần chúng nhân dân…

– Công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là Luật đất đai, các văn bản hiện hành áp dụng cho từng địa phương, Luật khiếu nại, tố cáo chưa thực sự được quan tâm, còn chung chung và mang tính hình thức. Cùng với đó là việc thực hiện chế độ, chính sách, quyền lợi của dân đôi khi còn chậm tiến độ, không được đáp ứng kịp thời, do vậy tình trạng quần chúng nhân dân đi khiếu kiện vẫn xảy ra phức tạp.

  1. Giải pháp

– Tổ chức tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT, phát hiện những vấn đề không còn phù hợp hoặc thực hiện không đúng chính sách, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để kiến nghị bổ sung, sửa đổi, chấn chỉnh kịp thời.

– Củng cố, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

– Các cơ quan chức năng cùng cấp phối hợp với lực lượng công an tiến hành rà soát các vụ khiếu kiện, xác định những vụ việc còn tồn đọng kéo dài, phức tạp từ đó phân loại, tham mưu, kiến nghị với UBND các cấp chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành chức năng có liên quan giải quyết dứt điểm.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Kiên quyết xử lý cán bộ sai phạm, không để các thế lực thù địch và kẻ xấu kích động, lôi kéo đông người lên, huyện, thành phố, tỉnh, Trung ương khiếu kiện.

– Lực lượng Công an chủ động trong công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy chính quyền thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn trọng điểm về khiếu kiện; kịp thời phát hiện những nguyên nhân có thể dẫn tới khiếu kiện để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo giải quyết dứt điểm tại cơ sở không để phát sinh thành khiếu kiện phức tạp, hạn chế đến mức thấp nhất việc phát sinh các vụ khiếu kiện mới.


Tải tài liệu về máy

Top