CHUYÊN ĐỀ 23

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, GIÁO DỤC GIÚP ĐỠ NGƯỜI LẦM LỖI TẠI CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

  1. Công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người có án hình sự đang ở tại cộng đồng.

Theo quy định của pháp luật, trong một số trường hợp, người bị Toà án nhân dân xét xử, kết án hình sự, vẫn được chấp hành án tại gia đình, cộng đồng, đó là các trường hợp xử phạt tù, nhưng được hoãn, tạm đình chi chấp hành án; xử phạt tù, nhưng cho hưởng án treo; xử phạt quản chế, cải tạo không giam giữ…

Trong những trường hợp này, Luật thi hành án hình sự quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã, các cơ quan đoàn thể, tổ chức xã hội trong công tác tiếp nhận, tổ chức giám sát, giáo dục; phân công người trực tiếp giám sát giáo dục, tăng cường biện pháp giáo dục nhằm phòng ngừa người chấp hành án tại xã, phường, thị trấn hành vi vi phạm pháp luật. UBND, Công an cấp xã, các ban ngành đoàn thể, người được giao trực tiếp theo dõi giám sát phối hợp với gia đình người chấp hành án để giáo dục người chấp hành án nhận thức được hành vi phạm tội của mình từ đó thực hiện đúng nghĩa vụ chấp hành án theo quy định của Pháp luật.

 Luật thi hành án hình sự quy định trách nhiệm của người chấp hành án là chấp hành nghiêm chỉnh cam kết của mình trong việc tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, làm việc; tích cực tham gia lao động, học tập; chấp hành đầy đủ các hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại; Phải có mặt theo yêu cầu của UBND cấp xã, đi khỏi nơi cư trú từ 1 ngày trở lên phải khai báo tạm vắng; phải có bản tự nhận xét việc chấp hành án theo quy định…

Người chấp hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn có hành vi vi phạm pháp luật thì tuỳ từng mức độ phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và tổng hợp với hình phạt của bản án cho hưởng án treo; Vi phạm nghĩa vụ của người chấp hành án hoặc vi phạm pháp luật chưa đến mức xử lý hình sự thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực ANTT.

Người chấp hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn có nhiều tiến bộ, lập công… và chấp hành được 1/2 thời hạn thử thách của án treo, cấm cư trú, quản chế 13/ thời hạn án phạt cải tạo không giam giữ thì được xem xét ngắn thời gian thử thách của án treo, giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại theo quy định của Luật thi hành án và Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP; Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC; số 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC; hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách của án treo, giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại đối với người chấp hành án….

Bên cạnh đó Luật thi hành án hình sự cũng quy định: Gia đình người chấp hành án có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và người được phân công trong việc giám sát, giáo dục người chấp hành án; thông báo kết quả chấp hành án với Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục khi có yêu cầu; Bồi thường thiệt hại và thực hiện các nghĩa vụ dân sự khác do người chấp hành án là người chưa thành niên gây ra theo bản án, quyết định của Tòa án; Phải có mặt tại cuộc họp kiểm điểm người chấp hành án theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục.

  1. Công tác quản lý, giáo dục giúp đỡ đối tượng tái hoà nhập cộng đồng.

Tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù với việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ những người được ra tù về vật chất và tinh thần để họ có thể hòa nhập vào đời sống cộng đồng, có cuộc sống ổn định, không tái phạm tội, vi phạm pháp luật là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Thể hiện bản chất nhân đạo, truyền thống bao dung, nhân ái của dân tộc Việt Nam, đồng thời góp phần quan trọng, tích cực trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Ngày 16/9/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 80/2011/NĐ-CP. Nghị định quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù là cơ sở pháp lí quan trọng để các ngành, các cấp triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và huy động được sự tham gia của các lực lượng xã hội; phân định rõ trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện công tác này. Nghị định 80/CP của Chính phủ quy định quyền, nghĩa vụ của người chấp hành xong án phạt tù như được đăng ký thường trú, tạm trú theo quy định của luật cư trú, đựơc quyền yêu cầu TA có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận xoá án tích khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và được đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi có yêu cầu…

Nghị định 80/NĐ-CP của chính phủ quy định cụ thể các biện pháp đảm bảo tái hoà nhậph cộng đồng; phân định rõ trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật; Nghiêm cấm mọi hành vi kì thị, phân biệt đối xử hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành xong án phạt tù.


Tải tài liệu về máy

Top