CHUYÊN ĐỀ 22

CÔNG TÁC QUẢN LÝ, GIÁO DỤC ĐỐI TƯỢNG TẠI  XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực TTATXH nhưng tính chất, mức độ vi phạm chưa đến mức phải xử lý hình sự và chưa đến mức cách ly khỏi xã hội nhằm quản lý, ngăn ngừa không để họ tiếp tục vi phạm pháp luật, đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan, đoàn thể, cộng đồng dân cư trong việc giúp đỡ cảm hóa giáo dục để họ hướng đến cuộc sống lương thiện.

  1. Đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn

(1). Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự;

(2). Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự;

(3). Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi trong 06 tháng đã ít nhất hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng;

(4). Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định.

(5). Người từ đủ 18 tuổi trở lên, trong 6 tháng đã ít nhất hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự an toàn xã hội;

– Những người quy định tại các mục 1, 2 và 3 trên mà không có nơi cư trú ổn định thì được giao cho cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em để quản lý, giáo dục trong thời hạn chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị, trấn.

– Không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nước ngoài.

  1. Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Từ 3 đến 6 tháng, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng của người vi phạm.

* Chú ý: Trường hợp người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, trong 6 tháng đã ít nhất 2 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng sẽ được xem xét, quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình nếu đáp ứng 3 điều kiện: Tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình; có môi trường sống thuận lợi cho việc thực hiện biện pháp này; cha mẹ hoặc người giám hộ có nhân thân tốt, có điều kiện thuận lợi để quản lý, giáo dục người chưa thành niên và có bản cam kết theo quy định.

* Cá nhân bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, nếu trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc 1 năm, kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà không tái phạm, thì được coi là chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

  1. Thẩm quyền

 Chủ tịch UBND cấp xã nơi người vi phạm cư trú, nơi cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em đã tiếp nhận người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định đóng trụ sở, có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (theo Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP).

  1. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục

Người đứng đầu cơ quan tổ chức được giao quản lý, giáo dục phải phân công người có điều kiện, năng lực và kinh nghiệm xây dựng kế hoạch trực tiếp giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục.

Việc giáo dục giúp đỡ có thể được thực hiện bằng gặp gỡ trực tiếp gia đình, thông qua các lớp hướng nghề, tìm việc làm… và nếu người được giáo dục không tiến bộ, vi phạm cam kết, được người phân công giúp đỡ nhắc nhở nhiều lần mà vẫn không chịu sửa chữa, thì tổ chức được giao quản lý, giúp đỡ báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức cuộc họp để góp ý cho người được giáo dục.

Định kỳ hàng tháng báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã về kết quả giám sát, giáo dục người được giáo dục.

  1. Trách nhiệm của người được giáo dục

Có bản cam kết về việc chấp hành quyết định với cơ quan, tổ chức được giao quản lý, giúp đỡ;

Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của nhà nước;

Tích cực tham gia lao động, học tập, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, nội quy quy định của địa phượng nơi cư trú;

Được lao động, tham gia các chương trình học tập hoặc dạy nghề; các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống phù hợp được tổ chức tại địa phuơng, sinh hoạt tại nơi cư trú.

Được hướng dẫn thực hiện thủ tục khai báo tạm vắng, đăng ký thường trú; được tạo điều kiện tìm việc làm; được xem xét hỗ trợ cho vay vốn từ các ngân hàng chính sách, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, nhân đạo ở địa phương trong trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

Được đề xuất nguyện vọng, kiến nghị với Chủ tịch UBND, Trưởng Công an cấp xã;

Chịu sự quản lý, giám sát của gia đình và người được phân công phối hợp giám sát. Trường hợp vắng mặt tại nơi cư trú dưới 15 ngày phải thông báo cho người được phân công giúp đỡ; vắng từ 15 đến 30 ngày, thay đổi nơi cư trú người được giáo dục hoặc cha mẹ, người giám hộ của người dưới 16 tuổi phải có đơn gửi Chủ tịch UBND cấp xã và được sự đồng ý bằng văn bản, khi thay đổi nơi cư trú, phải thực hiện theo đúng quy định của Luật cư trú.


Tải tài liệu về máy

Top