CHUYÊN ĐỀ 2

ĐỒNG BÀO MÔNG Ở SƠN LA

KHÔNG TIN VÀ NGHE THEO LUẬN ĐIỆU TUYÊN TRUYỀN CỦA KẺ XẤU

Trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam chống ách đô hộ của thực dân, đế quốc, chống đói nghèo lạc hậu để đất nước ta được thống nhất, độc lập, tự do và ngày càng phát triển đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, 54 dân tộc trên đất nước Việt Nam đã cùng đoàn kết, chung sức vượt qua khó khăn, hy sinh, gian khổ, đánh bại những kẻ thù hùng mạnh nhất thời đại. Thành quả vĩ đại đó có phần đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Mông.

Người Mông ở Việt Nam, trong suốt chiều dài lịch sử là một dân tộc đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sống hòa thuận với cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Do tập tục du canh, du cư nên địa bàn sinh sống không cố định; người Mông sinh sống rải rác trên lãnh thổ Việt Nam, tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng Tây Bắc, Đông Bắc và Nghệ An… vì những lý do trên đời sống của đồng bào Mông còn gặp nhiều khó khăn. Nhu cầu thực sự của đồng bào là giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Trong lịch sử tồn tại và phát triển, dân tộc Mông luôn có tinh thần đoàn kết bất khuất, chống áp bức, chống đồng hóa của ngoại tộc, luôn thể hiện bản lĩnh, sự cần cù, chịu khó, sáng tạo của người Mông trong lao động sản xuất, nên đã tạo dựng được cuộc sống tự lập ở vùng núi cao để tồn tại, mong ước vươn tới, có một cuộc sống ổn định đầy đủ và hạnh phúc. Nhưng cuộc sống vẫn gặp khó khăn, bế tắc, không lối thoát.

Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, với đường lối cách mạng đúng đắn, đồng bào Mông ở Việt Nam đã đặt trọn niềm tin vào Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hào hùng, trong đồng bào dân tộc Mông đã xuất hiện nhiều tấm gương anh hùng, bất khuất, tiêu biểu như Vừ Pa Chay, Sồng Phá Sinh, Vừ A Dính… nhiều vùng tập trung đông người Mông đã trở thành khu du kích, khu căn cứ địa chống Pháp, chống Mỹ, góp phần giải phóng đất nước, thống nhất nước nhà.

Tuy nhiên sau giải phóng đời sống của nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn, các thế lực thù địch lại dựng chuyện vua Mông xuất hiện ở Lào, một số vùng Mông ở Tây Bắc trong đó có Sơn La cũng xưng vua, nổi phỉ. Trung tuần tháng 8 năm 2003. Một số người dân tộc Mông (chủ yếu là thanh niên) ở vùng biên giới Sông Mã, Sốp Cộp, nghe theo kẻ xấu tuyên truyền lôi kéo người Mông sang Lào để xem vua Mông, nhưng thực tế là bị May Hờ là người Mông bên Lào khống chế bắt phải theo May Hờ đi gây rối an ninh tại nước bạn Lào. Một số người bị Quân đội, Công an Lào bắt, một số chạy vào rừng sâu, một số nghe theo lời kêu gọi của chính quyền về đoàn tụ với gia đình. Nhưng còn một số người vì lý do khác nhau, cho đến nay vẫn chưa ra trình diện với chính quyền. Cấp ủy Đảng, chính quyền của tỉnh rất thông cảm với dân bản đã bị kẻ xấu lừa phỉnh, đi làm điều xấu, vừa làm khổ cho bản mình, cho gia đình, dòng họ mình, vừa gây mất an ninh biên giới. Không ít già bản người Mông ở vùng biên giới Sông Mã, Sốp Cộp bị kẻ xấu lừa sang Lào đón vua Mông, đến nay vẫn không quên chuyện này vì vua chẳng thấy đâu…

 Vì vậy, bà con mình nên hiểu rằng, các phần tử xấu đã lợi dụng việc người Mông có lòng tin mãnh liệt vào sự xuất hiện của một “ông Vua” để lừa đảo bà con người Mông, làm cho người Mông càng khổ hơn. Xin nhắc lại những lần “Xưng đón Vua” trước đây của người Mông với biết bao khổ cực, nước mắt đau thương để bà con hiểu rằng: Không thể có “Vua Mông”, “Nhà nước ly khai, tự trị”, đó chỉ là lời nói dối, lừa gạt của kẻ xấu, chỉ có tin theo Đảng, theo Bác Hồ thì đồng bào Mông mới có cuộc sống ấm no, sung sướng mà thôi.

Giải pháp để bảo vệ bà con dân tộc mình:

  1. Khi phát hiện hành động rủ rê đi sang Lào, Trung Quốc… hoặc làm những việc sai trái phải khẩn trương báo cáo chính quyền địa phương để ngăn chặn kịp thời.
  2. Mỗi người dân, chủ hộ, cần gương mẫu đi đầu và tuyên truyền cho người thân biết được những việc làm trái chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cũng như quy ước, hương ước của địa phương.
  3. Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, đồng thời phối hợp với chính quyền, Công an, quân đội… chống lại kẻ xấu, bảo vệ bà con dân tộc mình, bảo vệ nhân dân xây dựng cuộc sống ấm no, tham gia bảo vệ ANTT tại bản, làng mình.


Tải tài liệu về máy

Top