CHUYÊN ĐỀ 15

TÌNH HÌNH NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY VÀ CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TUÝ

 1. Tình hình người nghiện ma túy

Mặc dù công tác cai nghiện ma tuý đã được đẩy mạnh thực hiện tuy nhiên, do các quy định của nhà nước về công tác cai nghiện ma tuý có sự thay đổi cơ bản, khó triển khai thực hiện, nên trong năm 2015, tình hình người nghiện ma túy trên địa bàn Sơn La tiếp tục diễn biến phức tạp, tính đến ngày 15/02/2016, theo số liệu thống kê của Công an các huyện, thành phố, toàn tỉnh có 8.140 người nghiện ma tuý, tăng 347 người so với tháng 01/2015 (7.793 người). Nguyên nhân chính là do số người nghiện ma tuý hiện còn trong danh sách quản lý chủ yếu là những người nghiện ma tuý lâu năm, đã qua cai nghiện nhiều lần, khó từ bỏ ma tuý; trên địa bàn tỉnh vẫn phát sinh người nghiện mới, tuy không nhiều; thời gian qua, một số huyện, thành phố không thực hiện việc rà soát, loại bỏ những người đủ điều kiện ra khỏi danh sách quản lý.

 1. Các biện pháp cai nghiện ma túy đang thực hiện

Hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La nói riêng, địa bàn cả nước nói chung, đang thực hiện các biện pháp cai nghiện ma tuý, quản lý người nghiện ma tuý sau cai như sau:

2.1. Cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng: áp dụng đối với trường hợp người nghiện ma túy đăng ký tự nguyện cai nghiện.

Hồ sơ đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, bao gồm:

 1. a) Đơn đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình của gia đình, người giám hộ hoặc của bản thân người nghiện ma túy. Nội dung đơn bao gồm: tình trạng nghiện ma túy; các hình thức cai nghiện ma túy đã tham gia; tình trạng sức khỏe; cam kết tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.
 2. b) Bản sơ yếu lý lịch của người nghiện ma túy.
 3. c) Kế hoạch cai nghiện cá nhân của người nghiện ma túy (đối với cai nghiện tại gia đình).

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người nghiện ma tuý cư trú ra quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng. Thời gian cai nghiện tại cộng đồng là 12 tháng (hỗ trợ cắt cơn 10 ngày).

2.2. Cai nghiện ma tuý tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma tuý:

 Áp dụng đối với tất cả người nghiện ma túy, người nghiện phải thanh toán một phần chi phí điều trị cho các cơ sở cai nghiện.

Đối với mỗi cơ sở cai nghiện, hồ sơ quy định khác nhau. Nhưng đều phải có Đơn xin tự nguyện cai nghiện ma túy và Hợp đồng tự nguyện cai nghiện ma túy.

Thời gian cai nghiện tùy thuộc vào hợp đồng, khi hết hạn hợp đồng, gia đình và người cai nghiện ma túy có thể thanh lý hoặc gia hạn hợp đồng.

2.3. Cai nghiện ma tuý tự nguyện bằng liệu pháp methadone: Áp dụng đối với người nghiện các chất dạng thuốc phiện, có nơi cư trú rõ ràng và tự nguyện tham gia điều trị (đối với người dưới 16 tuổi phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người đại diện hợp pháp bằng văn bản). Đây là một liệu pháp sử dụng thuốc bằng đường uống, hàng ngày người nghiện đến cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn để nhận thuốc. Hồ sơ đăng ký với cơ sở điều trị methadone trên địa bàn, bao gồm:

 1. a) Đơn đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo mẫu.
 2. b) Bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy khai sinh hoặc hộ khẩu.

Để được tư vấn về điều trị cai nghiện ma túy bằng liệu pháp methadone, người nghiện hoặc gia đình liên hệ số điện thoại 0223.799.399 hoặc 0223.799.499

2.4. Cai nghiện ma tuý bắt buộc tại gia đình, cộng đồng: áp dụng đối với người nghiện ma túy cư trú tại cộng đồng nhưng không tự giác khai báo và không tự nguyện đăng ký cai nghiện tại gia đình hoặc cộng đồng. Thời gian cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng là 24 tháng.

Trưởng Công an xã, phường, thị trấn chủ trì, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Hồ sơ gồm:

 1. a) Bản sơ yếu lý lịch của người nghiện ma túy;
 2. b) Biên bản hoặc các tài liệu xác nhận tình trạng nghiện ma túy;
 3. c) Văn bản của Trưởng Công an xã, phường, thị trấn đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

Trong thời hạn sáu ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

2.5. Cai nghiện ma tuý bắt buộc tại Trung tâm giáo dục lao động

Đối tượng bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gồm:

 1. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện.
 2. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy nhưng không có nơi cư trú ổn định.

Hồ sơ đề nghị áp dụng do cơ quan Công an cấp xã lập, chuyển qua Phòng Tư pháp cấp huyện để kiểm tra tính pháp lý, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đối chiếu, xem xét và quyết định chuyển Tòa án cấp huyện. Người nghiện sẽ bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi có quyết định của Tòa án.

2.6. Quản lý sau cai nghiện tại cơ sở quản lý tập trung (Trung tâm giáo dục lao động tỉnh): Áp dụng đối với người đã hoàn thành xong thời gian cai nghiện ma tuý bắt buộc tại Trung tâm, có nguy cơ tái nghiện cao thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Có thời gian nghiện ma tuý từ năm năm trở lên, hoặc sử dụng ma tuý với hình thức tiêm chích từ hai năm trở lên (xác định theo hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm).

– Trong thời gian sáu tháng, đối tượng có hành vi vi phạm nội quy, quy chế của Trung tâm, bị thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo từ ba lần trở lên hoặc với hình thức cách ly tại phòng kỷ luật từ 2 lần trở lên

– Đã cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm từ ba lần trở lên.

– Không có nghề nghiệp; có nghề nghiệp nhưng không có việc làm ổn định trước khi vào cơ sở cai nghiện ma tuý; không có nơi cư trú nhất định.

Giám đốc Trung tâm cai nghiện có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện ra quyết định áp dụng (trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của Trung tâm). Thời gian thực hiện quy trình quản lý sau cai tập trung tại trung tâm là 24 tháng.

2.7. Quản lý sau cai nghiện tại gia đình và cộng đồng: Áp dụng đối với người đã hoàn thành quy trình cai nghiện tại gia đình và cộng đồng (12 tháng); người đã hoàn thành cai nghiện bắt buộc tại các Trung tâm Giáo dục Lao động nhưng không áp dụng biện pháp quản lý sau cai tập trung.

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện ra quyết định áp dụng (trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của Trung tâm). Thời gian thực hiện quy trình quản lý sau cai tại nơi cư trú là 24 tháng.


Tải tài liệu về máy

Top