Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính Công an tỉnh Sơn La cấp phát khẩu trang miễn phí cho nhân dân đến liên hệ công việc tại Trung tâm hành chính công của tỉnh

Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính Công an tỉnh Sơn La hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính kết hợp tuyên truyền phòng ngừa virus Corona, cấp phát khẩu trang miễn phí cho nhân dân đến liên hệ công việc tại Trung tâm hành chính công của tỉnh Sơn La.

Một số hình ảnh hoạt động:

Xuân Mới

Top