VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
21/2019/NĐ-CP22/02/2019Nghị định 21/2019/NĐ-CP
02/2019/NĐ-CP02/01/2019Nghị định 02/2019/NĐ-CP
168/2018/NĐ-CP28/12/2018Nghị định 168/2018/NĐ-CP
37/2018/QH1420/11/2018Luật Công an nhân dân
30/2018/QH1419/11/2018Luật Đặc xá
29/2018/QH1415/11/2018Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước
28/2018/QH1415/6/2018Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
27/2018/QH1414/6/2018Luật đo đạc và bản đồ
26/2018/QH1414/6/2018Luật sửa đổi bổ sung Luật thể dục, thể thao
23/2018/QH1412/6/2018Luật Cạnh tranh
25/2018/QH1412/6/2018Luật Tố cáo
24/2018/QH14Luật An ninh mạng
22/2018/QH1408/6/2018Luật Quốc phòng
Tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng
19/2018/NĐ-CP02/02/2018Nghị định 19/2018/NĐ-CP Quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015
01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC29/12/2007Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố
41/2017/TT-BTTTT19/12/2017Thông tư 41/2017/TT-BTTTT Quy định sử dụng chữ kí sốcho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
39/2017/TT-BTTTT15/12/2017Thông tư 39/2017/TT-BTTTT Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kĩ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
64/2017/TT-BCA28/12/2017Thông tư 64/2017/TT-BCA Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe
32/2017/TT-BTTT15/11/2017Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
13/2017/TT-BTTTT23/06/2017Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia
15/2017/QH1421/06/2017Luật quản lý, sử dụng tài sản công
14/2017/QH1420/06/2017Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
13/2017/QH1420/06/2017Luật Cảnh vệ
12/2017/QH1420/06/2017Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13
10/2017/QH1420/06/2017Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước
09/2017/QH1419/06/2017Luật du lịch
08/2017/QH1419/06/2017Luật thủy lợi
07/2017/QH1419/06/2017Luật Chuyển giao công nghệ
06/2017/QH1416/06/2017Luật Đường sắt
05/2017/QH1412/06/2017Luật quản lý ngoại thương
04/2017/QH1412/06/2017Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
03/2017/TT-BTTTT24/04/2017Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
03/2016/QH1422/11/2016LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 VÀ PHỤ LỤC 4 VỀ DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN CỦA LUẬT ĐẦU TƯ
02/2016/QH1418/11/2016Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
01/2016/QH1417/11/2016LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
85/2016/NĐ-CP01/7/2016Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
93/2015/QH1325/11/2015Luật Tố tụng hành chính (file 1, file 2)
92/2015/QH1325/11/2015Bộ Luật Tố tụng dân sự (file 1, file 2, file 3)
91/2015/QH1324/11/2015Bộ Luật Dân sự (file 1, file 2)
22/2013/TT-BTTTT23/12/2013Thông tư Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước (file 1, file 2)
43/2011/NĐ-CP13/6/2011Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
64/2007/NĐ-CP10/04/2007Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
67/2006/QH1129/06/2006Luật Công nghệ thông tin năm 2006
Top