VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
32/2017/TT-BTTT15/11/2017Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
13/2017/TT-BTTTT23/06/2017Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia
15/2017/QH1421/06/2017Luật quản lý, sử dụng tài sản công
14/2017/QH1420/06/2017Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
13/2017/QH1420/06/2017Luật Cảnh vệ
12/2017/QH1420/06/2017Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13
10/2017/QH1420/06/2017Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước
09/2017/QH1419/06/2017Luật du lịch
08/2017/QH1419/06/2017Luật thủy lợi
07/2017/QH1419/06/2017Luật Chuyển giao công nghệ
06/2017/QH1416/06/2017Luật Đường sắt
05/2017/QH1412/06/2017Luật quản lý ngoại thương
04/2017/QH1412/06/2017Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
03/2017/TT-BTTTT24/04/2017Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
03/2016/QH1422/11/2016LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 VÀ PHỤ LỤC 4 VỀ DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN CỦA LUẬT ĐẦU TƯ
02/2016/QH1418/11/2016Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
01/2016/QH1417/11/2016LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
85/2016/NĐ-CP01/7/2016Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
93/2015/QH1325/11/2015Luật Tố tụng hành chính (file 1, file 2)
92/2015/QH1325/11/2015Bộ Luật Tố tụng dân sự (file 1, file 2, file 3)
91/2015/QH1324/11/2015Bộ Luật Dân sự (file 1, file 2)
22/2013/TT-BTTTT23/12/2013Thông tư Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước (file 1, file 2)
43/2011/NĐ-CP13/6/2011Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
64/2007/NĐ-CP10/04/2007Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
67/2006/QH1129/06/2006Luật Công nghệ thông tin năm 2006
Top