“Ký ức” của chiến sỹ làm công tác bảo vệ

Từ 1960-1975, Sơn La là một trong những địa bàn trọng điểm của khu vực Tây Bắc. Quân và dân Sơn La có những đóng góp to lớn vào công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, làm thất bại âm mưu phá hoại của kẻ thù và làm nghĩa vụ quốc tế với các tỉnh Bắc Lào. Góp phần vào thành tích chung đó, những cán bộ, chiến sỹ CAND làm công tác bảo vệ trong thời gian này có vị trí rất quan trọng. Kỷ niệm chương 10 năm xây dựng khu Tây Bắc của đồng chí Nguyễn Văn Ngâu, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La và câu chuyện ông kể cho ta biết phần nào về những năm tháng hào hùng và mang nhiều ý nghĩa đó của những chiến sĩ CAND làm công tác bảo vệ.

1

Kỷ niệm chương 10 năm xây dựng khu tự trị Tây Bắc đã được trao cho bảo tàng Truyền thống CAND

Thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó. Trong từng giai đoạn lịch sử, lực lượng CAND đóng vai trò rất quan trọng trong các hoạt động liên quan an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền. Đồng chí Nguyễn Văn Ngâu, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La tuy tuổi đã cao nhưng Ông vẫn nhớ rõ về thời kỳ làm công tác bảo vệ trên địa bàn Sơn La giai đoạn 1960-1975. Và Kỷ niệm chương 10 năm xây dựng khu Tây Bắc là kỷ vật ghi dấu ấn sâu sắc về quãng thời gian này: “Làm công tác bảo vệ các cơ quan lúc đó phức tạp lắm. Đảm bảo an toàn không để cho địch phát hiện bắn phá. Đến từng nơi vận động phòng chống 3 không: chống địch bắn phá, chống gián điệp, xây dựng lực lượng bảo vệ cơ quan ngày đêm bảo vệ an toàn của khu” – Ông tâm sự.

Trước âm mưu chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ nhằm vào địa bàn Sơn La. Với những chiến sỹ làm công tác bảo vệ đặt ra thử thách không hề nhỏ. Ông chia sẻ, thời đó khó khăn nên việc di chuyển chủ yếu là đi bộ trên địa bàn rừng núi hiểm trở. Để thực hiện nhiệm vụ công tác đòi hỏi ý trí, bản lĩnh người công an cách mạng rất cao. Là địa bàn trung tâm khu tây bắc, với vị trí chiến lược nên các hoạt động đánh phá của không quân Mỹ diễn ra ác liệt vào các cơ quan hành chính, các cơ sở quân sự, hạ tầng kỹ thuật của ta một mặt phá hoại các hoạt động chi viện cho chiến trường, mặt khác khủng bố tinh thần nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc… Do đó, lực lượng CAND bảo vệ cơ sở hạ tầng, đặc biệt bảo vệ an toàn về người củng cố lòng tin của các dân tộc vùng tây bắc vào Đảng và Chính quyền cách mạng. “Trong thời kỳ chống mỹ, cơ quan Sơn La không có cơ quan nào bị máy bay bắn phá, an toàn hết”.

Với nhiều nhiệm vụ, thử thách đặt ra. Ông cùng các đồng đội kết hợp rất nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp các hoạt động công tác khác nhau. Trong đó, Ông đặc biệt nhấn mạnh đến công tác dân vận. Ông cho rằng, vùng đồng bào các dân tộc Tây Bắc người công an phải gần dân, gắn bó mật thiết với người dân, chia sẻ khó khăn, cùng xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Mặt khác, việc đấu tranh đẩy lùi âm mưu tuyên truyền chống phá của kẻ địch phải bằng chính việc làm cụ thể, thiết thực của người CAND cách mạng. Với tỷ lệ cán bộ là người dân tộc vùng Tây Bắc chiếm tỷ lệ cao trong các cơ quan, việc bảo vệ số cán bộ này trước âm mưu tuyên truyền chống phá Đảng, chống phá chế độ đòi hỏi sự đấu trí cam go trên từng lĩnh vực cụ thể. Ông nói: “Tôi thấu hiểu nhiệm vụ bảo vệ nội bộ rất nặng nề. Làm sao giữ đoàn kết dân tộc không có hiện tượng chia rẽ, không có hiện tượng bài kinh, không có hiện tượng tự ti dân tộc. Có vài trường hợp ta đã giải quyết bằng chính sách đại đoàn kết dân tộc. A Trần Quyết trước làm giám đốc, chủ trương của anh rất đúng đắn. Số cán bộ sau này trở thành cán bộ tốt, không xử lý ai”.

1.2

Đồng chí Nguyễn Văn Ngâu kể lại những kỷ niệm về thời kỳ làm công tác bảo vệ trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 1960 – 1975

Ông cho rằng chính sách đại đoàn kết dân tộc là kim chỉ nam cho mọi hành động. Lấy lợi ích của người dân gắn với sự phát triển chung của cả khu vực. Gắn kết mọi thành phần dân tộc cùng đấu tranh chống lại âm mưu chiến tranh phá hoại của đế quốc và các thế lực chống lại Đảng, Chính quyền.

Mỗi khi có dịp gặp chiến sỹ trẻ trong lực lượng CAND, Ông vẫn luôn tự hào về thành tích cùng đồng đội giữ vững trật tự, ổn định tình hình trong suốt giai đoạn chiến tranh phá hoại của kẻ thù và các thế lực chống phá Đảng, chế độ. Cũng từ đó, Ông luôn vững tin vào thế hệ trẻ lực lượng CAND, tin vào vai trò của lực lượng CAND trên mặt trận chống lại cái xấu, đem lại bình yên cho nhân dân. Bảo vệ vững chắc Đảng và chế độ: “Giai đoạn chiến tranh phá hoại sợ nó nổi lên thì ta bắt một loạt đầu sỏ cho đi cải tạo, nên trong chiến tranh vẫn bình yên không có nơi nào nổi loạn. Thứ 2 đưa một loạt vào cải tạo tại chỗ, hàng năm phải kiểm điểm trước nhân dân. Riêng ở huyện Mường La đưa vào hơn 2000 đối tượng tề ngụy, phỉ thời kỳ pháp thuộc. Đấy là ngoài xã hội, do ta làm tốt nên không có nơi nào nổi loạn” – Ông cho biết.

Cho đến nay, Ông vẫn luôn tâm niệm rằng, kết quả mà ông và các đồng đội đạt được trên các mặt công tác tại Sơn La là do toàn Đảng, toàn dân làm. Với Ông, Bác Hồ vẫn mãi là vị cha già của dân tộc, người dẫn dắt chỉ đường cho Ông. Kỷ niệm chương 10 năm xây dựng khu Tây Bắc của ông trao cho bảo tàng Truyền thống CAND mãi là minh chứng cho thời kỳ những chiến sỹ CAND góp sức mình bảo vệ, đấu tranh chống lại mọi âm mưu của kẻ thù. Giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là cầu nối tăng cường tình đoàn kết các dân tộc anh em trên địa bàn Sơn La./.

(Ghi chép: DUY HIỂN)

Top