Khai giảng lớp hoàn chỉnh kiến thức Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa 1 mở tại Công an tỉnh Sơn La năm 2018

Ngày 22/11, Học viện ANND phối hợp với Công an Sơn La tổ chức Lễ khai giảng lớp hoàn chỉnh kiến thức Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khoá 1 mở tại Công an tỉnh Sơn La năm 2018. Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Thiếu tướng Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quý Khoát, Phó Giám đốc Học viện ANND; đồng chí Đại tá Đinh Công Thành, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Lễ khai giảng lớp hoàn chỉnh kiến thức Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa 1 mở tại Công an tỉnh Sơn La năm 2018

Trong thời gian 6 tháng, 35 học viên là lãnh đạo chỉ huy các cấp phòng, Công an huyện, cấp đội và cán bộ trong diện quy hoạch sẽ được trang bị, hoàn thiện các kiến thức lý luận theo chuẩn chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính cho học viên bao gồm: những kiến thức về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam, về đường lối chính sách của Đảng và Nhà Nước; những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng, xây dựng Công an nhân dân, những vấn đề về quốc phòng và an ninh… Qua đó, giúp nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là trình độ lý luận chính trị và vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quý Khoát, Phó Giám đốc Học viện ANND yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của Ngành, quy chế lớp học, điều lệnh nội vụ CAND, kết hợp nghe giảng và nghiên cứu tài liệu, thảo luận và nghiên cứu thực tế. Từ đó, vận dụng sáng tạo kiến thức vào quá trình công tác nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác./.

Tùng Lâm

Top