Ngày 01/7, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025, đã chủ trì cuộc họp Tiểu ban. Dự cuộc họp có các đồng chí: Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên Tiểu ban.

Họp Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Tại cuộc họp, các tổ công tác đã báo cáo về: Phương án bảo đảm an ninh trật tự; đề xuất xây dựng phóng sự về thành tựu 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020; phương án trưng bày, triển lãm thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020 và trong hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới; xây dựng phương án trang trí trong và ngoài hội trường, khu vực Trung tâm Hội nghị tỉnh và trụ sở cơ quan tỉnh; đề xuất tổ chức truyền hình, phát thanh trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc Đại hội; phương án sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cần thiết; chỉnh trang khuôn viên khu vực tổ chức Đại hội; đề xuất thành lập Tổ giúp việc của Tiểu ban và một số nội dung khác.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đề nghị trên cơ sở nội dung kế hoạch, các tổ trong Tiểu ban xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao; sớm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; chủ động xây dựng tình huống đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội; tập trung phân tích sâu những kết quả, khâu đột phá nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua; chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Theo Báo Sơn La Điện tử