Ngày 01/7, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn về nhà ở huyện Vân Hồ theo Quyết định 1268 ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh.

Họp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn về nhà ở huyện Vân Hồ

Huyện Vân Hồ được thành lập theo Nghị quyết số 72 ngày 10/6/2013 của Chính phủ tách ra từ huyện Mộc Châu, huyện có 14 xã, 121 bản, 14.750 hộ dân, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 93%, phần lớn sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, cuộc sống còn nhiều khó khăn, chưa có nhà ở ổn định. Để giúp nhân dân ổn định đời sống, yên tâm lao động sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn, Bộ Công an đã phối hợp với tỉnh Sơn La triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại huyện Vân Hồ. Theo Đề án, huyện Vân Hồ có 1.383 hộ thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở cần hỗ trợ xây mới và sửa chữa, thực hiện trong năm 2020, nguồn kinh phí từ nguồn đóng góp của các hộ gia đình được hỗ trợ và nguồn xã hội hóa do tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Công an huy động, dự kiến hỗ trợ không quá 55 triệu đồng/nhà đối với hộ xây mới, không quá 15 triệu đồng/nhà đối với những hộ sửa chữa, tổng kinh phí thực hiện dự kiến trên 48,6 tỷ đồng. Nhà ở được hỗ trợ phải đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng của Bộ Xây dựng.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và UBND huyện Vân Hồ đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung của Đề án đến nhân dân, nhất là các đối tượng được thụ hưởng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, bảo đảm thực hiện Đề án đúng tiến độ. Huy động xã hội hóa các nguồn lực hỗ trợ, tổ chức triển khai đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng; công tác nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng đúng quy trình, quy định./.

Theo Báo Sơn La Điện tử