Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tinh gọn lực lượng Công an xã và điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019 – 2021” và Ban

Ngày 18-10, Công an tỉnh Sơn La đã họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tinh gọn lực lượng Công an xã và điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019 – 2021” và Ban chỉ đạo chuyển hóa địa bàn 9 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Trung tá Nguyễn Trung Tấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu tham gia tại cuộc họp

Các đại biểu đã thông qua báo cáo tiến độ thực hiện Đề án “Tinh gọn lực lượng Công an xã và điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019 – 2021”. Công an các huyện, thành phố đã chủ động, phát huy tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc bố trí, sắp xếp đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách để bố trí Công an chính quy thay thế theo đúng chủ trương, lộ trình đề ra. Đến nay đã điều động, bố trí tổng số trên 1000 đồng chí Công an chính quy tăng cường phụ trách xã, thị trấn bám nắm, cơ sở, trong đó trên 100 đồng chí đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Hiện nay đang xin ý kiến hiệp y 210 đồng chí Công an chính quy điều động đảm nhiệm chức danh Trưởng, Phó Trưởng Công an xã; 13 trụ sở Công an xã được xây mới, cải tạo, nâng cấp.

Các đại biểu cũng đã được nghe dự thảo báo cáo đánh giá công tác chuyển hóa địa bàn 9 tháng đầu năm 2019 tại 12 huyện, thành phố. Tình hình ANTT tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp có nhiều chuyển biến tích cực, toàn tỉnh đã vận động, chuyển hóa 42/42 địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, trong đó đã tổng kết công tác này tại 30/42 địa bàn; tham mưu với tỉnh đề nghị đưa 9 địa bàn ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về ANTT; đã tổ chức vận động, chuyển hóa địa bàn tại 88 tổ, bản, tiểu khu trên địa bàn toàn tỉnh, đạt 101,1 % chỉ tiêu giao./.

Minh Phượng

Top