Hội ý nghiệp vụ triển khai công tác phối hợp phòng chống ma túy giữa Công an tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La

Ngày 08-3, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội ý nghiệp vụ triển khai công tác phối hợp phòng chống ma tuý giữa Công an tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Bàn Văn Chanh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đồng chủ trì buổi hội ý.

Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì thảo luận tại buổi hội ý

Tại buổi hội ý, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp giữa lực lượng phòng, chống ma tuý Công an tỉnh với lực lượng phòng, chống ma tuý Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong thời gian qua; thông qua tóm tắt những nội dung cơ bản của Kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đồng thời, các đại biểu đã cùng nhau nghiên cứu, thảo luận, làm rõ nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức các hoạt động phối hợp giữa lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng và lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Sơn La, trong đó tập trung bàn việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trong thời gian tiếp theo./.

Đinh Tùng

Top