Hội thi Báo cáo viên giỏi của Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La năm 2018 thành công tốt đẹp

Trong hai ngày 2 và 3/10/2018, Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2018. Tham dự Hội thi có 26 báo cáo viên là Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

Đại tá Đinh Công Thành, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao cờ và giấy chứng nhận cho các Báo cáo viên có thành tích xuất sắc

Các báo cáo viên đã trải qua ba phần thi bắt buộc là soạn thảo đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo, tập trung phân tích, đánh giá những vấn đề cơ bản của Nghị quyết “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các báo cáo viên có thành tích xuất sắc. Ngoài ra Ban tổ chức Hội thi còn trao 3 giải chuyên đề (Báo cáo viên có đề cương tốt nhất; Báo cáo viên thuyết trình hay nhất; Báo cáo viên trả lời câu hỏi xuất sắc nhất)./.

Minh Phượng

Top