Sáng ngày 03/7, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Sơn La có đồng chí Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Công an tỉnh Sơn La

Các đại biểu đã được tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật số 49/2019/QH14, ngày 22/11/2019 của Quốc hội về Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật số 51/2019/QH14, ngày 25/11/2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Nghị quyết số 79/NQ-CP, ngày 25/5/2020 của Chính phủ về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửu khẩu Quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử; Nghị quyết số 80/NQ-CP, ngày 25/5/2020 của Chính phủ về việc miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và một số văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc tuyên truyền, phổ biến Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý người nước ngoài đối với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế và bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam, qua đó góp phần thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại mỗi địa phương./.

Trọng Đạt