Hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai các nội dung Hội nghị lần thứ mười BCH Trung ương Đảng Khóa XII và Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị

Ngày 16-7, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các nội dung HN lần thứ mười BCH Trung ương Đảng Khóa XII và quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên trong CAND. Tại điểm cầu Công an tỉnh Sơn La đồng chí Đại tá Trần Anh Tuấn, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư đảng ủy, Giám Đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Công an tỉnh Sơn La

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng lí luận Trung ương báo cáo một số nội dung cơ bản của hội nghị lần thứ mười BCH Trung ương Đảng Khóa XII bao gồm đề cương báo cáo chính trị; đề cương báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011 bổ sung phát triển; đề cương báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025, đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ đảng và một số vấn đề quan trọng khác và Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị Khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đây là nghị quyết rất quan trọng thể hiện sự quan tâm đặc biệt, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Đảng ta đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch nhất là trong bối cảnh chúng ta đang chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an giới thiệu dự thảo kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII./.

Mạnh Tùng

Top