Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND Việt Nam, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương và Quy định của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương

Ngày 18/6, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định 192-QĐ/TW, ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND Việt Nam, Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Quy định số 01-QĐ/ĐUCA, ngày 28/01/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ và người đứng đầu Công an đơn vị, địa phương. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự đầu cầu Công an tỉnh Sơn La có đồng chí Đại tá Đinh Công Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong BTV, Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự điểm cầu Công an tỉnh Sơn La

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã quán triệt những nội dung cơ bản và những điểm mới trong Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND Việt Nam và nội dung Quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trong CAND nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Chính trị và của Đảng ủy Công an Trung ương, có kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả đến toàn thể cán bộ, đảng viên chiến sỹ, nhằm xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Đinh Tùng

Top