Hội nghị sinh hoạt pháp luật, nghiệp vụ cho “Thanh niên, phụ nữ Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ”

Ngày 17/6, Đoàn Thanh niên – Hội phụ nữ cơ sở Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sinh hoạt pháp luật, nghiệp vụ cho “Thanh niên, phụ nữ Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ”.

Buổi sinh hoạt pháp luật, nghiệp vụ cho “Thanh niên, phụ nữ Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ”

Tại hội nghị, Đoàn thanh niên – Hội phụ nữ đã mời Cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị phổ biến, quán triệt Luật CAND cho đoàn viên, hội viên nhất là những đồng chí thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân khoá 2020 – 2022. Từ đó giúp mỗi đoàn viên, hội viên nắm vững các quy định Luật CAND, nâng cao ý thức, trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc chế độ công tác, quy định của ngành, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

ĐTN-CAT

Top