Hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy tháng 6

Ngày 26/6, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy tháng 6, định hướng công tác tuyên truyền tháng 7/2020. Dự Hội nghị có các đồng chí: Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy; Đại tá Đinh Công Thành, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí báo cáo viên tỉnh, huyện, thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới Công an các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc Công an tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã tiếp thu 3 chuyên đề một số kết quả chủ yếu và những vấn đề cần quan tâm về tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tại tỉnh; truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam và Công an tỉnh; 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động kỷ niệm của Công an tỉnh; những điểm mới quan trọng trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Ngoài ra, về định hướng tuyên truyền trong tháng 7, các báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền các chuyên đề báo cáo tại Hội nghị; thông tin, tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: tuyên truyền Kỳ hợp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Kết quả phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Đồng thời, tuyên truyền các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước như: 75 năm Cách mạng Tháng tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020); 90 năm Ngày truyền thống Ngành tuyên giáo (1/8/1930-1/8/2020)…

Trọng Đạt

Top