Hội nghị Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh Sơn La năm 2018

Ngày 20/4, Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh Sơn La năm 2018 đã tổ chức Hội nghị lần 2. Đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị diễn tập và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tiếp theo; Báo cáo thông qua Ý định luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh năm 2018, thông qua một số văn kiện bảo đảm diễn tập. Các tổ giúp việc báo cáo kết quả công tác triển khai nhiệm vụ diễn tập và các văn kiện phục vụ diễn tập. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị diễn tập bảo đảm theo đúng kế hoạch.

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng căn cứ chiến đấu giả định, hoàn chỉnh các công trình chính và công trình phụ trợ; lắp đặt bảo đảm các trang thiết bị phục vụ tham quan, chỉ huy, điều hành diễn tập thực binh; huấn luyện cho các thành phần tham gia diễn tập theo đúng kịch bản của Ban chỉ đạo… bảo đảm mọi điều kiện để cuộc diễn tập thành công./.

Đinh Tùng

Top