CÔNG AN SƠN LA http://www.congansonla.gov.vn Tue, 07 Jul 2020 09:27:04 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.15 Lễ khánh thành trụ sở Công an huyện Sông Mã công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 http://www.congansonla.gov.vn/le-khanh-thanh-tru-so-cong-an-huyen-song-ma/ Tue, 07 Jul 2020 09:23:35 +0000 http://www.congansonla.gov.vn/?p=12945 ...]]> Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ võ thuật Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Sơn La http://www.congansonla.gov.vn/le-cong-bo-quyet-dinh-thanh-lap-va-ra-mat-cau-lac-bo-vo-thuat-phong-canh-sat-co-dong-cong-an-tinh-son-la/ Tue, 07 Jul 2020 09:22:14 +0000 http://www.congansonla.gov.vn/?p=12939 ...]]> Công an tỉnh Sơn La bắt 1 đối tượng, thu 5 bánh heroin và khoảng 30.000 viên ma túy tổng hợp http://www.congansonla.gov.vn/cong-an-tinh-son-la-bat-1-doi-tuong-thu-5-banh-heroin-va-khoang-30-000-vien-ma-tuy-tong-hop/ Tue, 07 Jul 2020 04:55:38 +0000 http://www.congansonla.gov.vn/?p=12936 ...]]> Hỗ trợ 90 triệu đồng sửa chữa nhà ở cho cán bộ chiến sỹ Công an Sơn La có hoàn cảnh khó khăn http://www.congansonla.gov.vn/ho-tro-90-trieu-dong-sua-chua-nha-o-cho-can-bo-chien-sy-cong-an-son-la-co-hoan-canh-kho-khan/ Tue, 07 Jul 2020 04:52:51 +0000 http://www.congansonla.gov.vn/?p=12923 ...]]> Đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La chúc mừng Ban Chuyên án lập thành tích bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 30.000 viên ma túy tổng hợp http://www.congansonla.gov.vn/dong-chi-dai-ta-nguyen-ngoc-van-uy-vien-btv-tinh-uy-giam-doc-cong-an-tinh-son-la-chuc-mung-ban-chuyen-an-lap-thanh-tich-bat-giu-doi-tuong-van-chuyen-trai-phep-30-000-vien-ma-tuy-tong-hop/ Mon, 06 Jul 2020 10:59:06 +0000 http://www.congansonla.gov.vn/?p=12917 ...]]> Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La chủ trì bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 30.000 viên ma túy tổng hợp http://www.congansonla.gov.vn/cong-an-huyen-moc-chau-tinh-son-la-chu-tri-bat-giu-doi-tuong-van-chuyen-trai-phep-30-000-vien-ma-tuy-tong-hop/ Mon, 06 Jul 2020 04:59:44 +0000 http://www.congansonla.gov.vn/?p=12914 ...]]> Hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trú tại bản Pọng, xã Hua La, thành phố Sơn La http://www.congansonla.gov.vn/ho-tro-sua-chua-nha-o-cho-gia-dinh-co-hoan-canh-kho-khan-tru-tai-ban-pong-xa-hua-la-thanh-pho-son-la/ Mon, 06 Jul 2020 04:55:17 +0000 http://www.congansonla.gov.vn/?p=12907 ...]]> Đoàn cơ sở Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình tình nguyện hè năm 2020 “Hành quân xanh thắm tình quân dân” http://www.congansonla.gov.vn/doan-co-so-trai-tam-giam-cong-an-tinh-son-la-to-chuc-chuong-trinh-tinh-nguyen-he-nam-2020-hanh-quan-xanh-tham-tinh-quan-dan/ Sun, 05 Jul 2020 02:25:52 +0000 http://www.congansonla.gov.vn/?p=12893 ...]]> Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La chủ trì bắt các đối tượng vận chuyển trái phép trên 23.000 viên ma túy tổng hợp http://www.congansonla.gov.vn/cong-an-huyen-van-ho-tinh-son-la-chu-tri-bat-cac-doi-tuong-van-chuyen-trai-phep-tren-23-000-vien-ma-tuy-tong-hop/ Sat, 04 Jul 2020 10:02:46 +0000 http://www.congansonla.gov.vn/?p=12890 ...]]> Đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh với cán bộ, đoàn viên, hội viên 6 tháng đầu năm 2020 http://www.congansonla.gov.vn/doi-thoai-giua-dang-uy-ban-giam-doc-cong-an-tinh-voi-can-bo-doan-vien-hoi-vien-6-thang-dau-nam-2020/ Fri, 03 Jul 2020 10:00:49 +0000 http://www.congansonla.gov.vn/?p=12884 ...]]>