CÔNG AN SƠN LA http://www.congansonla.gov.vn Thu, 22 Aug 2019 05:49:33 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.10 Hội nghị đối thoại về công tác quản lý cư trú người nước ngoài và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh tại huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La http://www.congansonla.gov.vn/hoi-nghi-doi-thoai-ve-cong-tac-quan-ly-cu-tru-nguoi-nuoc-ngoai-va-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-vuc-xuat-nhap-canh-tai-huyen-moc-chau-huyen-van-ho-tinh-son-la/ Tue, 20 Aug 2019 05:48:29 +0000 http://www.congansonla.gov.vn/?p=9799 ...]]> Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến, tập huấn Thông tư số 14/2019/TT-BCA quy định về công tác thống kê trong Công an nhân dân http://www.congansonla.gov.vn/bo-cong-an-to-chuc-hoi-nghi-truc-tuyen-tap-huan-thong-tu-so-14-2019-tt-bca-quy-dinh-ve-cong-tac-thong-ke-trong-cong-an-nhan-dan/ Fri, 16 Aug 2019 07:48:32 +0000 http://www.congansonla.gov.vn/?p=9795 ...]]> Công an tỉnh Sơn La: Khai mạc Giải bóng đá Nam năm 2019 http://www.congansonla.gov.vn/cong-an-tinh-son-la-khai-mac-giai-bong-da-nam-nam-2019/ Thu, 15 Aug 2019 03:07:57 +0000 http://www.congansonla.gov.vn/?p=9792 ...]]> Công an tỉnh Sơn La tổ chức sinh hoạt chính trị tập trung với chủ đề: Giữ trọn niềm tin http://www.congansonla.gov.vn/cong-an-tinh-son-la-to-chuc-sinh-hoat-chinh-tri-tap-trung-voi-chu-de-giu-tron-niem-tin/ Wed, 14 Aug 2019 03:40:09 +0000 http://www.congansonla.gov.vn/?p=9790 ...]]> Công an tỉnh Sơn La bắt giữ 3 đối tượng người nước ngoài về hành vi giết người, cướp tài sản http://www.congansonla.gov.vn/cong-an-tinh-son-la-bat-giu-3-doi-tuong-nguoi-nuoc-ngoai-ve-hanh-vi-giet-nguoi-cuop-tai-san/ Tue, 13 Aug 2019 11:36:46 +0000 http://www.congansonla.gov.vn/?p=9785 ...]]> Phường Quyết Tâm tổ chức gặp mặt kỷ niệm 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2019) http://www.congansonla.gov.vn/phuong-quyet-tam-to-chuc-gap-mat-ky-niem-14-nam-ngay-hoi-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-19-8-2005-19-8-2019/ Sat, 10 Aug 2019 00:41:57 +0000 http://www.congansonla.gov.vn/?p=9770 ...]]> Hội thi bắn súng quân dụng lực lượng Công an Sơn La năm 2019 http://www.congansonla.gov.vn/hoi-thi-ban-sung-quan-dung-luc-luong-cong-an-son-la-nam-2019/ Thu, 08 Aug 2019 07:24:42 +0000 http://www.congansonla.gov.vn/?p=9764 ...]]> Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La phá thành công chuyên án ma túy, thu 11 bánh heroin http://www.congansonla.gov.vn/cong-an-huyen-song-ma-tinh-son-la-pha-thanh-cong-chuyen-an-ma-tuy-thu-11-banh-heroin/ Thu, 08 Aug 2019 06:05:05 +0000 http://www.congansonla.gov.vn/?p=9767 ...]]> Bắt giữ đối tượng mua bán số lượng lớn ma túy tổng hợp tại bản Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La http://www.congansonla.gov.vn/bat-giu-doi-tuong-mua-ban-so-luong-lon-ma-tuy-tong-hop-tai-ban-lao-kho-1-xa-phieng-khoai-huyen-yen-chau-tinh-son-la/ Mon, 05 Aug 2019 13:25:38 +0000 http://www.congansonla.gov.vn/?p=9761 ...]]> Thiệt hại ước tính trên 2,5 tỷ đồng do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La http://www.congansonla.gov.vn/thiet-hai-uoc-tinh-tren-25-ty-dong-do-anh-huong-hoan-luu-con-bao-so-3-tren-dia-ban-huyen-van-ho-tinh-son-la/ Mon, 05 Aug 2019 01:58:05 +0000 http://www.congansonla.gov.vn/?p=9754 ...]]>