Ngày 02/7, Đoàn công tác của Học viện Chính trị CAND do Trung tướng, Phó giáo sư, Tiến sỹ Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại Công an tỉnh Sơn La khảo sát xây dựng Đề án “Nhận thức những vấn đề mới về dân tộc, tôn giáo và nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng CAND hiện nay”.

Đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi một số vấn đề liên quan đến: tình hình dân tộc, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sơn La, vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong giải quyết mối quan hệ dân tộc theo hướng giữ gìn, bảo đảm sự bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc tại địa phương. Các vấn đề về lĩnh vực tôn giáo, hoạt động tôn giáo tại địa phương và vai trò nhiệm vụ của lượng lượng Công an trong giải quyết mối quan hệ dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Qua buổi làm việc nhằm giúp cho đoàn khảo sát nắm được tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Sơn La nói chung và các tỉnh Tây Bắc nói chung, từ đó sớm xây dựng và hoàn thành Đề án “Nhận thức những vấn đề mới về dân tộc, tôn giáo và nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng CAND hiện nay” trong thời gian tới./.

   Trung Hiếu