Đảng ủy Công an tỉnh Tổng kết công tác xây dựng Đảng 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 26/02, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy; đại diện cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị Công an tỉnh; Công an các huyện, thành phố.

Đại tá Đinh Công Thành, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu

Năm 2018, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, Thường trực tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quyết định nhiều chủ trương, kế hoạch, biện pháp về lãnh đạo nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân. Tỷ lệ điều tra, giải quyết các vụ việc, khám phá các vụ phạm pháp hình sự đạt kết quả cao; công tác quản lý Nhà nước về ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác đối ngoại và hợp tác Quốc tế được duy trì, củng cố; công tác hậu cần – kỹ thuật phục vụ hiệu quả công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng được tăng cường…

Năm 2019, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp và trực tiếp triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm là củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị Công an toàn tỉnh đúng quan điểm “tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; ưu tiên tăng cường cán bộ cho lực lượng trực tiếp chiến đấu tại cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2019 Đảng ủy Công an tỉnh đã đề ra…

Nhân dịp này, Đảng ủy Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2018./.

Mạnh Tùng

Top