Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng là công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND

Ngày 02/02, Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng là công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (khóa 2015 – 2018).

1

Các học viên nhận giấy chứng nhận

Trong thời gian 4 ngày, 49 học viên đã được nghiên cứu các nội dung về: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; các nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Đây là dịp giúp cho các học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, xây dựng bản lĩnh vững vàng, kiên định trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Từ đó, rèn luyện phấn đấu, sớm trở thành đảng viên Đảng CSVN. Kết thúc lớp học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận, trong đó 83,6% học viên đạt loại khá và giỏi./.

                                                                             Đinh Tùng

Top