Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

Ngày 25/12, Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng và chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Đồng chí Đại tá Đinh Công Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc; Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, các chi bộ trực thuộc và đảng bộ Công an 12 huyện, thành phố.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng và chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các chuyên đề: Quy định số 08 của BCH Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương; Nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận số 37- hội nghị Trung ương 8, khóa XII về tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã nghiêm túc tiếp thu tinh thần nghị quyết và nội dung chuyên đề năm 2019. Sau đó tham gia viết thu hoạch và xây dựng chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ, đơn vị./.

  Trung Hiếu

Top