Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2019

Ngày 16/9, Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2019.

Các học viên tại Lễ khai giảng

Trong thời gian 8 ngày, 45 đảng viên mới là cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại các phòng, ban, đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh sẽ được truyền đạt những kiến thức cơ bản về: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc…

Đây là dịp giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức chính trị, ý thức rõ hơn vai trò và trách nhiệm của người đảng viên trong lực lượng CAND, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Đinh Tùng

Top