Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2018

Ngày 21/12, Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2018.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy chứng nhận cho các học viên

Trong thời gian một tháng học tập, 72 học viên là cán bộ, chiến sỹ các phòng ban thuộc Công an tỉnh đã được nghiên cứu, trao đổi những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng, sự vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Qua đó, giúp cho các học viên vận dụng những kiến thức được học vào thực tế, hiểu rõ các nội dung cơ bản để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tích cực phấn đấu trở thành người cán bộ, chiến sỹ mẫu mực. Kết thúc lớp học, 100% học viên đạt loại khá và giỏi./.

Đinh Tùng

Top