Công an tỉnh Sơn La tổ chức tập huấn Luật Cảnh vệ

Ngày 10-4, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức tập huấn triển khai, thực hiện Luật Cảnh vệ trong lực lượng Công an Sơn La. Thiếu tướng Lương Văn Khang, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ trì và trực tiếp truyền đạt nội dung cơ bản của Luật Cảnh vệ.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt các nội dung về Luật cảnh vệ; Thông tư số 15/2018/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Cảnh vệ; Quyết định số 1636/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Cảnh vệ; Quyết định số 4009/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật cảnh vệ trong Công an nhân dân; Đề án 02/ĐA-BCA-A61 của Bộ Công an về “Công tác Công an vận động, tranh thủ Văn nghệ sỹ, trí thức có uy tín phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội” và Đề án 05/ĐA-BCA-TCAN của Bộ Công an về “Công tác Công an phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Qua tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ pháp luật cho lãnh đạo, cán bộ lực lượng Công an Sơn La; giúp cán bộ, chiến sỹ nắm vững và triển khai thi hành có hiệu quả công tác Cảnh vệ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đối tượng Cảnh vệ trong mọi tình huống; phòng chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tuyên truyền, vạch trần, phản bác các luận điệu, âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tổ chức phản động chống phá Việt Nam, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm./.

  Trung Hiếu

Top