Công an tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm xử lý vi phạm, đăng ký xe

Ngày 03/6, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị tập huấn quy trình sử dụng phần mềm xử lý vi phạm, đăng ký xe có kết nối với cổng dịch vụ công Quốc gia cho CBCS Phòng CSGT Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn

Tại buổi tập huấn, Cục CSGT đã đã tiến hành cài đặt phần mềm và triển khai tập huấn sử dụng phần mềm xử lý vi phạm có kết nối với Dịch vụ công Quốc gia và quy trình sử dụng phần mềm đăng ký xe có sử dụng dữ liệu điện tử lệ phí trước bạ cho CBCS Phòng CSGT và Công an các huyện, thành phố. Đối với dịch vụ công nộp phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông, sau khi hoàn thành phần mềm và tập huấn, người dân vi phạm chỉ cần sử dụng máy tính, điện thoại có kết nối mạng Internet, truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, vào mục nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, khai báo thông tin về số biên bản vi phạm hành chính, họ tên, điện thoại, địa chỉ, hành vi vi phạm… và chọn ngân hàng để nộp phạt. Sau khi nộp phạt, người vi phạm được nhận biên lai nộp phạt điện tử.Đối với đăng ký xe, Chứng từ điện tử nộp lệ phí trước bạ được cán bộ đăng ký xe in từ dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ có gắn chữ ký số của Tổng cục Thuế truyền sang Hệ thống đăng ký, quản lý xe của Cục CSGT là căn cứ để đăng ký, cấp biển số xe thay cho chứng từ lệ phí trước bạ bản giấy theo quy định của Bộ Công an.

Đây là dịch vụ thuận tiện nhằm từng bước đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, nhất là cắt giảm thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, dự kiến đến hết tháng 6/2020 sẽ triển khai trên toàn quốc./.

  Trung Hiếu

Top