Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở; công tác thu thập thông tin dân cư và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh

Ngày 07/02, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở; công tác thu thập thông tin dân cư và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh cho các đồng chí là Trưởng, Phó phụ trách quản lý hành chính Công an các huyện, thành phố; Trưởng Công an các phường, Đồn và cán bộ làm công tác tàng thư hồ sơ, hộ khẩu. Đồng chí Đại tá Đinh Công Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

2

Đại tá Đinh Công Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các chuyên đề: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát khu vực; Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã…; Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Các yêu cầu, nội dung cần năm đối với địa bàn, hộ, người, gắn triển khai các nội dung cơ bản của công tác thu thập thông tin dân cư và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh; Công tác lập hồ sơ đề nghị đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc; Công tác nắm, xử lý tình hình liên quan đến ANTT…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đại tá Đinh Công Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh đây là các chuyên đề rất quan trọng, yêu cầu các đại biểu dự hội nghị cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận nhằm nâng cao chất lượng công tác thu thập thông tin đối với việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh và giải quyết tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở./.

Đinh Tùng

Top