Công an tỉnh Sơn La: Tập huấn công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em năm 2019

Ngày 04-9, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức tập huấn công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em năm 2019 cho lãnh đạo, đoàn viên, hội viên và đội ngũ cán bộ làm công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em trong các đơn vị Công an toàn tỉnh. Thượng tá Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Các học viên tại lớp tập huấn

Trong thời gian 2 ngày, 150 học viên sẽ được đồng chí giảng viên truyền đạt các chuyên đề về: Giới, định kiến giới và bất bình đẳng giới; Những vấn đề cơ bản về bạo lực gia đình; Nhận diện và tiếp cận nạn nhân của bạo lực gia đình; Mạng lưới phòng chống bạo lực gia đình; Những công việc cần thực hiện khi xảy ra hành vi bạo lực gia đình, vai trò của từng lực lượng; Thực hành một số kỹ năng của đội phản ứng nhanh…

Qua đây sẽ giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em; nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ đoàn, hội phụ nữ các cấp, các kiến thức mới về tổ chức các hoạt động của đoàn thanh niên, hội phụ nữ; công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em lực lượng CAND Sơn La./.

Đinh Tùng

Top