Công an tỉnh Sơn La ra quân xử lý xe chở hàng quá khổ, quá tải trọng

Ngày 11/02, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức ra quân xử lý xe ô tô chở hàng quá khổ, quá tải trọng năm 2020.

Công an tỉnh Sơn La ra quân xử lý xe chở hàng quá khổ, quá tải trọng

Theo kế hoạch phòng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng và Công an các huyện thành phố huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến Quốc lộ, tập trung vào xử lý hành vi điều khiển xe ô tô chở hàng quá khổ, quá tải trọng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đường bộ, quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh về công tác xử lý xe ô tô chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là doanh nghiệp vận tải, lái xe, chủ phương tiện nắm, thực hiện nghiêm túc.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cho các lái xe ký cam kết không chở hàng quá khổ, quá tải trọng

Đợt kiểm tra trọng tải này sẽ được tiến hành từ nay cho đến hết năm 2020 trên tất cả các tuyến Quốc lộ trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La. Góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn toàn tỉnh./.

  Trung Hiếu

 

 

 

 

Top