Công an tỉnh Sơn La (nước CHXHCN Việt Nam) tổ chức hội nghị trao đổi tình hình, công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự năm 2019 với Công an các tỉnh Luông Pha Băng, Bò Kẹo (nước CHDCND Lào)

Ngày 26-11, tại Công an tỉnh Sơn La, đã diễn ra hội nghị trao đổi tình hình, công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự năm 2019 giữa Công an tỉnh Sơn La (nước CHXHCN Việt Nam) và Công an các tỉnh Luông Pha Băng, Bò Kẹo (nước CHDCND Lào).

Công an tỉnh Sơn La (nước CHXHCN Việt Nam) và Công an tỉnh Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào) ký kết biên bản hội đàm

Tại hội nghị, Công an tỉnh Sơn La cùng Công an các tỉnh Luông Pha Băng, Bò Kẹo đã cùng nhau thống nhất đánh giá, trao đổi công tác bảo đảm ANTT của các bên từ đầu năm 2019 đến nay; cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về một số vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm ANTT như: công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tội phạm hình sự, tội phạm mua bán người; tình hình di dịch cư, truyền đạo trái pháp luật và công tác bảo đảm an ninh biên giới… Qua chuyến thăm, làm việc lần này đã giúp cán bộ Công an 3 tỉnh Sơn La – Luông Pha Băng – Bò Kẹo có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp tốt hơn nữa trong công tác phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Công an tỉnh Sơn La (nước CHXHCN Việt Nam) và Công an tỉnh Bò Kẹo (nước CHDCND Lào) trao đổi biên bản hội đàm

Công an 3 tỉnh Sơn La, Luông Pha Băng, Bò Kẹo cũng đã ký kết biên bản hội đàm đánh giá tình hình công tác phối hợp năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020./.

   Trung Hiếu

Top