Công an tỉnh Sơn La họp Ban Chỉ đạo chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ANTT quý IV năm 2018

Ngày 04-01, Công an tỉnh Sơn La đã họp Ban Chỉ đạo chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ANTT quý IV năm 2018, tới dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh. Đại tá Đinh Công Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu dự họp Ban Chỉ đạo chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ANTT quý IV năm 2018

Các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả kiểm tra công tác chuyển hóa địa bàn tại 12 huyện, thành phố; dự thảo báo cáo đánh giá công tác chuyển hóa địa bàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Tình hình ANTT tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm soát, hệ thống chính trị ở cơ sở được quan tâm củng cố, kiện toàn, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được duy trì, đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã vận động, chuyển hóa, tổng kết công tác này tại 20/42 địa bàn, tham mưu với tỉnh đề nghị đưa 9 địa bàn ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về ANTT; đã tổ chức chuyển hóa địa bàn tại 49 tổ, bản, tiểu khu trên địa bàn toàn tỉnh, đạt 66,2% chỉ tiêu giao.

Đại tá Đinh Công Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị Công an toàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT trong thời gian tới, đồng thời tổ chức rà soát lựa chọn địa bàn, tổ chức chuyển hóa đảm bảo đạt hoặc vượt chỉ tiêu giao góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn toàn tỉnh./.

Minh Phượng

Top