Công an tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh Trưởng, phó Công an xã năm 2015

IMG_0224

Ngày 27/7, Công an tỉnh đã khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh Trưởng, phó Công an xã năm 2015. Đại tá Vì Quyền Chứ – Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ năm nay có 80 học viên là Trưởng, Phó Công an xã trên địa bàn tỉnh Sơn La. Các học viên đã được bồi dưỡng, cập nhật thông tin và nghiên cứu các kiến thức mới về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước về ANTT, các biện pháp nghiệp vụ về phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật ở cơ sở, công tác xây dựng phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn; các quy định của Pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã. Qua đó, giúp cho đội ngũ Trưởng, phó Công an xã, thị trấn cập nhật, nắm bắt được phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm thường hoạt động tại địa bàn để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở.

     Trung Hiếu – Việt Dũng

 ANTV Sơn La

Top