Công an thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân”

Ngày 25/6, Công an thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn tổ chức Diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân” năm 2020.

Công an thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn trả lời ý kiến đóng góp của nhân dân trên địa bàn

Tại Diễn đàn Công an thị trấn báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn trên trong thời gian qua, đồng thời lắng nghe ý kiến góp ý của cán bộ và nhân dân về tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, những ưu điểm cần phát huy, tồn tại cần khắc phục sửa chữa; trên cơ sở đó kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền đia phương đưa ra những chủ trương, hình thức, biện pháp, nội dung trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới./.

Trọng Đạt

Top