Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La và Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật Công an tỉnh tổ chức Chương trình văn nghệ truyền thông về công tác phòng chống ma túy

Ngày 26/6, Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La đã phối hợp với Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật Công an tỉnh tổ chức Chương trình văn nghệ truyền thông về công tác phòng chống ma túy cho cán bộ, viên chức và học viên tại cơ sở điều trị.

Hoạt động tuyên truyền của Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật Công an tỉnh tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La

Hơn 500 cán bộ, viên chức và học viên đã được nghe báo cáo nhanh về tình hình người nghiện ma túy, tình hình mua bán, vận chuyển ma túy, công tác cai nghiện trên toàn quốc và địa bàn tỉnh Sơn La; các biện pháp cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; xem chương trình văn nghệ với chủ đề về quê hương, đất nước; tiểu phẩm có nội dung phòng chống ma túy; xem bài giảng, phóng sự truyền thông về phòng chống ma túy do Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật Công an tỉnh xây dựng…

Các học viên tham gia Chương trình văn nghệ truyền thông về công tác phòng chống ma túy

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng hành động phòng chống Ma túy – HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác. Nhằm tuyên truyền đến cán bộ, viên chức và học viên về tác hại của tệ nạn ma túy; cách phòng tránh nghiện ma túy; tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm về ma túy và tham gia giúp đỡ hỗ trợ người cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng./.

Đinh Tùng

Top