Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt

Sáng 20/4, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến với Công an các địa phương toàn quốc chuyên đề “Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt”. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự đầu cầu Công an tỉnh Sơn La có các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự tại đầu cầu Công an tỉnh Sơn La

Tại hội nghị, GS-TSKH Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học lịch sử Việt Nam đã trực tiếp quán triệt chuyên đề về vị trí, vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong lịch sử dân tộc; trong đó nhấn mạnh sự ra đời của Nhà nước Đại Cồ Việt thể hiện sức mạnh của ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng hòa bình của nhân dân ta; khẳng định lịch sử Nhà nước Đại Cồ Việt là những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đầu xây dựng và bảo vệ đất nước.

Qua tổ chức Hội nghị chuyên đề này nhằm giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND nắm được vị trí, vai trò và giá trị lịch sử to lớn của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Qua đó, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế ngày nay./.

Tùng Lâm

Top