Bộ Công an quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị

Chiều 20/4, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến với Công an các địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự đầu cầu Công an tỉnh Sơn La có các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự tại đầu cầu Công an tỉnh Sơn La

Hội nghị đã quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông qua kế hoạch triển khai thực hiện phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; thông qua dự thảo Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng trong tình hình mới.

Việc tổ chức quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TW để các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ chiến sĩ nắm rõ; xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương nhằm nâng cao uy tín và tăng cường xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CAND./.

Tùng Lâm

Top